Glavni odbor za pripremu Dobrotvornih dana u Kotor Varoši/Sokoline 2016 godine sastao se u užem sastavu a prigodom preuzimanja upravljanja kotorvaroških župa novih župnika Fra. Zorana Mandića i Fra. Jure Tokalića te su obišli mjesta događanja Dobrotvornih dana te sa zadovoljstvom konstatirali da se sve pripremne radnje odvijaju prema zamišljenoj dinamici radova. Sve dosadašnje aktivnosti prethodnih žunika Fra. Marka Bandala i Fra. Ante Šimunovića prenesene su na nove župnike. Slijedeći sastanak Glavnog odbora je 30. Srpnja.

Press UKH

 

Prijava

Udruga kotorvaroških hrvata
IBAN: HR0624840081135015477

Go to top