Sokoline: 02. Listopada 2016 godine

U sklopu odlaska na Svetište sv. Franje u župu Vrbanjci članovi Upravnog odbora Udruge kotorvaroških Hrvata iz Zagreba obišli su i župu Sokoline u kojoj još uvijek nema obitelji koje žive u župi. Udruga kotorvaroških Hrvata ulaže veliki trud skupa sa našim Fratrima ne bi li se stvorili uvjeti za povratak na stoljetna ognjišta. Zato sa posebnom pozornošću i srećom prate svaki novi pomak u župi. Tako i novi krov na župnoj kući u Sokolinama daje novu nadu u novi život u toj jedinoj župi u Bosni i Hercegovini u kojoj i nakon četvrt stljeća nema povratka usljed ratnih razaranja. I ovom zgodom Upravni odbor Udruge kotorvaroških Hrvata moli sve relevantne institucije Države Bosne i Hercegovine i Države Hrvatske za pomoć u realizaciji traženih projekata.

 

Prijava

Udruga kotorvaroških hrvata
IBAN: HR0624840081135015477

Go to top