Temeljem Čl. 16. Statuta Udruge kotorvaroških Hrvata sazivam:

IZBORNU SJEDNICU SKUPŠTINE

Udruge kotorvaroških Hrvata

Koja će se održati 27. veljače 2017 godine s početkom u 18 sati u Lučkom, Puškarićeva 102L

 

Dnevni red

 

1.Otvaranje sjednice Skupštine

2.Izbor radnog predsjedništva Skupštine, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

3.Izvješće predsjednika Udruge o radu u 2016 godini

4.Financijsko izvješće za 2016 godinu

5.Izbor radnih tijela Izborne skupštine

   a. Verifikacijskog povjerenstva

   b, Kandidacijsko izbornog povjerenstva

6.Utvrđivanje broja nazočnih i kvoruma

7.Izbor predsjedništva Udruge

8.Izbor Nadzornog odbora Udruge

9.Izbor predsjednika i potpredsjednika Udruge

10.Pozdravna riječ predsjednika Udruge

11.Razno

                                                                                              Predsjednik

                                                                                   Marko Bilobrk dipl.ing.građ.

Prijava

Udruga kotorvaroških hrvata
IBAN: HR0624840081135015477

Go to top