Udruga kotorvaroških Hrvata Zagreb provodi aktivnosti izrade projektne dokumentacije uređenja dvorišta župnog kompleksa u Sokolinama u suradnji sa župnicima fra Jurom i fra Zoranom. Prema odluci Upravnog odbora Udruge kotorvaroških Hrvata Udruga bi sufinancirala dio uređenja dvorišta namjenskim sredstvima dobivenim od Ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske u iznosu od 20.000,00 kuna.

Članovi Upravnog odbora su posjetili župu Sokoline te obišli buduće gradilište sa župnikom sokoljskim fra Jurom Tokalić dana 11.03.2017.
Sokoline: 11.03:2017

Prijava

Udruga kotorvaroških hrvata
IBAN: HR0624840081135015477

Go to top