Dana 13. travnja 2013. u prostorijama Udruge kotorvaroških Hrvata, Avenija Dubrava 238, održana je izvještajna skupština sa sljedećim dnevnim redom:

 

     1. Izvješće o radu Udruge kotorvaroških Hrvata u 2012.
     2. Plan rada Udruge u 2013.
     3. Financijsko izvješće za 2012.
     4. Financijski plana za 2013.
     5. Razno

     O radu UKH u 2012. izvjestio je predsjednik Udruge gospodin Marko Bilobrk, koji je vrlo detaljno izvjestio nazočne o provedenim aktivnostima u 2012., pri čemu je posebno istaknuo nekoliko ključnih aktivnosti: izgradnja spomen-obilježja svim smrtno stradalim Hrvatima 2.sv.rata i Domovinskog rata, godišnje okupljanje Hrvata iz KV na misi u Sesvetskoj Sopnici, lokalni izbori u BiH te aktivnosti glede dobivanja  prostora za UKH zajedno sa ZKJ.

     U nastavku skupštine dopredsjednik UKH Zoran Pilčić prezentirao je Plan rada UKH u 2013. koji je dosta ambiciozno postavljen i čija će realizacija, po njegovim riječima, ovisiti o angažiranju svih članova Udruge te o dostupnim resursima za realizaciju. Planirane težišne aktivnosti su: povećanje broja članstva UKH, savjetodavna pomoć glede obnove, provedba popisa stanovništva u BiH, interakcija sa sličnim udrugama te s državnim institucijama RH i BiH, projektne zadaće.

     Na kraju izvještajnog dijela skupštine rizničar UKH Marko Julardžija podnio je Financijsko izvješće o radu Udruge u 2012. te prezentirao Financijski plan za 2013. Karakteristika istoga je nedostatan financijski potencijal za realizaciju potrebitih aktvinosti, koji se uglavnom temeljio na članarini i donacijama i prilozima užeg dijela čelništva UKH. Zaključeno je da UKH u narednom periodu mora pokušati pronaći dodatne izvore financiranja, poglavito aplicirajući na fondove koji daju potporu namjenskim projektima, koji su temeljeni na programu rada UKH.

     Sva podnesena izvješća, kao i prezentirani planovi dobili su jednoglasnu podršku svih nazočnih na skupštini što je dodatno priznanje radu i zalaganju članova UKH, poglavito užeg vodstva iste, koji su u isto uložili puno svog dobrovoljnog rada i svojih vlastitih sredstava.

     U zaključku, pod točkom razno, svi nazočni su naglasili da, sada kada Udruga ima riješeno pitanje prostorija, treba nastojati brojnošću aktivnosti animirati članstvo i Hrvate Kotor Varoša da sudjeluju u radu Udruge.

Prijava

Udruga kotorvaroških hrvata
IBAN: HR0624840081135015477

Go to top