Temeljem Zakona o udrugama N.N. 74/14, 70/17, čl.18. st.2., te temeljem čl.16. Statuta Udruge kotorvaroških Hrvata sazivam:

REDOVNU IZVJEŠTAJNU SJEDNICU SKUPŠTINE UDRUGE KOTORVAROŠKIH HRVATA

Koja će se održati 5. travnja (četvrtak) 2018. godine s početkom u 18 sati.

DNEVNI RED

1. Otvaranje sjednice Skupštine
2. Izbor radnog predsjedništva Skupštine, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
3. Izvješće predsjednika Udruge kotorvaroških Hrvata o radu u 2017 godini
4. Financijsko izvješće za 2017 godinu
5. Izvješće Nadzornog odbora Udruge kotorvaroških Hrvata
6. Rasprava o izvješćima i usvajanje izvješća
7. Plan rada za 2018 godinu
8. Rasprava o planu rada za 2018 godinu i donošenje plana rada za 2018 godinu
9. Slobodna riječ

Predsjednik
Marko Bilobrk dipl.ing.građ.

Prijava

Udruga kotorvaroških hrvata
IBAN: HR0624840081135015477

Go to top